Et Sindorfer Lied

Do wo mer jebore, do wo mer doheim,

wo jedermann kennt sich, jo do es et schön.

De Erft, de schlängelt durch die Heimat sich hin,

wie kann et woanders dann schöner noch sin.

He sin och die Minsche so leev un su nett,

un jon Fastelovend ehts morjens nohm Bett.


Refrain:

Jo meer us Sindorf, meer sin von joder Aat,

mer sin kei Buure un kei Lück us de Stadt.

Mer han a Hätzje, dat es voll Sonnesching,

dröm kann et nirjends schöner als Sindorf sin !


Nohm Schwarzwald ze fahre koß unnüdig Jeld,

mer han doch he alles, wat enem jefäält.

Ne Bürgerpark ham mer, met Blömche un Strüch,

un wer et nit schön fing en Sindorf, der löch.

Mer bruche kei Doktersch un kei Medezin,

dröm trecke no Sindorf och all de Lück jän hin.


Jo meer us Sindorf, meer sin von joder Aat,…………


Un es Fastelovend em schönen Ertfland,

dann sinn se in Sindorf all us Rand und Band.

Et wed he gesunge, geschunkelt, jedanz,

och he gilt dat Motto: Jeck, loß doch Jeck elans.

He jitt et och Kölsch Bier, he jitt et och Wing,

bei uns jitt et alles, jenau wie an Kölle am Rhing !“


Jo meer us Sindorf, meer sin von joder Aat,…………


Text: Günter Baxmann

Melodie: Du kannst nicht treu sein

zurück